Architektka Zaha Hadid jako snílek je k vidění v galerii Jaroslava Fragnera

PRAHA I znm architektce obas spadlo nco pod stl. Galerie Jaroslava Fragnera nabz jej nerealizovan stavby

O architektce Zaze Hadid se traduje, e ji nemli rdi galerist. Mlokdy se toti v jejch budovch dala najt rovn ze, na kterou by lo povsit obrazy. Nakolik je tato historka pravdiv, se dnes u asi nikdo nedozv, nicmn aktuln vstava v Galerii Jaroslava Fragnera j dv za pravdu. Jmenuje se Zaha Hadid Architects: Unbuilt (Nepostaveno), a jak nzev napovd, pedstavuje nerealizovan nvrhy jak Hadid, tak architekt, kte jej londnskou kancel pevzali loni po jej smrti.

I kdy ped slovem nepostaveno by mlo stt prozatm, protoe zatmco prvn patro galerie se zmnilo na fantastick svt pln thlch fasd a rozevltch kivek, pzem je vnovno plnovan zstavb praskho Masarykova ndra, jeho studii podle nvrhu ateliru Zahy Hadid vypracoval ech Jakub Cigler.

Pestoe se Hadid narodila v Bagddu, vtinu svho ivota strvila ve Velk Britnii, kde si tak jako ticetilet zaloila v roce 1980 studio. O estaticet let pozdji v nm u pracovalo 430 lid a o Hadid se mluvilo jako o jedn z nejvraznjch architektek souasnosti.

Me za to jej odpor k pravm hlm i zliba v dekonstruktivismu, kterou dothla k dokonalosti. Mnoh ale zstalo jen ve skicch a nvrzch, jako teba mrakodrap pipomnajc roztaven sklo na Park Avenue v New Yorku, ebrovit stanice lanovky nad italskm Bolzanem, haagsk tanen a hudebn centrum z pomakan buniiny nebo dostavba londnskho letit Heathrow, pipomnajc shluk houbovitch organism.

Tyto a dal nvrhy pak vstava ms pomoc vizualizac a architektonickch indication se stavbami bez msta uren. Zaha Hadid Architects se rozpnaj do poutnch mst, pstav, na dlnin obchvaty, do dok nebo na stadiony. Jejich domy pipomnaj tu pletence sval vyhezl z psench dun, tu zase mosk ivoichy lapen ruchem velkomst. Aby byl dojem co nejpesvdivj, pipraveny jsou i brle s virtuln realitou, s nimi je mon si prohldnout interiry budov.

Zaha H

adid Architects by mli zanechat svou stopu i v Praze v podob komplexu kancelskch budov a byt Central Business District. Pi nvrhu fasd se inspirovali vlaky na nedalekm Masarykov ndra i stovatou Prahou. Proti vce stavby a jednostrannmu zamen protestovalo nedvno nkolik praskch politik. Za projektem stoj skupina Penta, komplex by se ml otevrat v polovin roku 2019.

Komplex kancelskch budov v Praze.

I kdy by se mohlo zdt, e Hadid byla vdy hvzdou prvn velikosti, ve skutenosti tomu tak nen. Jej prvn nvrhy na sportovn klub v Hongkongu nebo na operu v Cardiffu zstaly jen na pape. Prvnm postavenm projektem se v roce 1993 stala hasisk stanice firmy Vitra ve Weilu nad Rnem v Nmecku. Pak piel na adu skokansk mstek v Bergiselu u Innsbrucku a autobusov terminl ve trasburku. Skuten zlom v karie piel a s Rosenthalovm stediskem pro souasn umn v Cincinnati podle New York Times z roku 2003 vbec nejlep stavbou, kter v USA vyrostla od konce studen vlky.

Dl nsledovalo vdeck centrum Phano ve Wolfsburgu, komplex automobilky BMW v Lipsku, lanovka v Innsbrucku, vstavn arel ve panlsk Zaragoze, Muzeum MAXXI v m nebo opern dm v nskm Kantonu. Naposledy se podepsala pod egyptsk pavilon na Expu 2010 v anghaji a plaveck stadion pro olympijsk hry v Londn.

Pesto byla Zaha Hadid ve svm okol znm jako architektka, jej domy pipomnaj sp rozevlt sochy a futuristick vize ne postaviteln budovy. Sama Hadid se netajila tm, e se pro sv rozvlnn fasdy inspiruje prodnmi jevy, jako je proudn kapaliny, struktura minerl nebo lom svtla.

Nkdy u ale bylo extravagance pli, jako v ppad olympijskho stadionu v Tokiu, kter japonsk vlda odmtla financovat. Pestoe Hadid vyhrla architektonickou sout, stadion nakonec stavl mstn Kengo Kuma. Hadid zbyly plny a video, kter je v Praze tak k vidn.

More about ...